Σε συνεργασία με έμπειρους Τοπογράφους και με χρήση κορυφαίου τεχνολογικά τεχνικού εξοπλισμού, είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε την τοπογραφική μελέτη του δικού σας ακινήτου σε σύντομο χρονικό διάστημα, με τις κορυφαίες προδιαγραφές, που καλύπτουν τις απαιτήσεις νέων αδειών, κτηματολογίου, μεταβιβάσεων κλπ. Όλα αυτά παρέχονται στις καλύτερες τιμές τις αγοράς!